คืออะไร

mySchoolAdmin  ผู้นำด้านการให้บริการสำหรับสถานศึกษา ภายใต้การบริหารงานของเครือ          บริษัท เว็บ อินโนเวชั่น จำกัด ที่มีความมุ่งมั่นและมีจุดมุ่งหมายในการแก้ปัญหาระบบการศึกษาไทย                 โดยเริ่มจากกาแก้ปัญหาพื้นฐานของการบริหารจัดการสถานศึกษา อันประกอบไปด้วย