ความสามารถ

ระบบงานโรงเรียน

 

1.ระบบติดต่อสื่อสาร

     

 

 

 

 

     

 

 

 

2.ระบบปฎิทินกลาง