ทำไมต้องใช้

ระบบเชื่อมโยงความสัมพันธ์ของข้อมูล
    ระบบของเราจึงถูกออกแบบให้มีการจัดเก็บข้อมูลไว้บนฐานข้อมูลกลางเดียวกัน ซึ่งจะง่ายต่อการนำข้อมูลไปใช้งาน ไม่ว่าจะเป็นฝ่ายธุรการ / ปกครอง / ประเมินผล และวิชาการ

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ระบบการสื่อสาร
       ระบบของเราได้พัฒนาให้ทุกคนในระบบสามารถ สื่อสารถึงกันได้ในหลาย ๆ ช่องทาง ไม่ว่าจะเป็น ข้อความส่วนตัว อีเมล์ หรือ SMS

ระบบการส่งออกรายงาน
   เนื่องจากการส่งออกข้อมูลให้กับหน่วยงานต้นสังกัดมาจากข้อมูลของแต่ละฝ่ายที่แตกต่างกัน ทำให้เกิดความผิดพลาด และต้องใช้เวลาในการจัดทำมากระบบของเราสามารถเข้ามาแทนที่ระบบที่โรงเรียนใช้อยู่ในปัจจุบันได้ (SP48 / PSIS / excel) โดยสามารถกำหนดรูปแบบของรายงานตามความต้องการของโรงเรียน และต้นสังกัดได้

ระบบปฏิบัติการ Web-based Application

    ระบบของเราได้พัฒนาให้สามารถเข้าถึงข้อมูลได้สะดวก และรวดเร็ว ในทุกที่ ไม่ว่าจะอยู่ที่ใดในโลก ที่มีการเชื่อมต่อกับ Internet และทุกเวลาใน 24 ชม. ตลอด 7 วัน ต่อสัปดาห์ ซึ่งระบบไม่ต้องมีการติดตั้งโปรแกรมใหม่ อีกทั้งไม่จำเป็นต้องเรียนรู้เพิ่มเติมด้วย

ระบบรองรับอุปกรณ์การสื่อสาร
   ระบบของเราได้พัฒนาให้รองรับการใข้งานจาก อุปกรณ์ต่าง ๆ ได้ ไม่ว่าจะเป็น Tablet หรือ Smart Phone

ระบบฐานข้อมูลนักเรียน
    ระบบของเราได้พัฒนาในการเก็บข้อมูลของนักเรียนได้อย่างไม่จำกัด ไม่ว่าจะเป็นข้อมูลนักเรียน ผู้ปกครอง ผลการเรียน และข้อมูลอื่นๆที่โรงเรียนต้องการได้ ข้อมูลที่เก็บอย่างซับซ้อนเหล่านี้สามารถดึงออกมาใช้งานได้อย่างง่ายดายโดยการกดเม้าส์เพียงแค่ 3 ครั้ง เราเรียกระบบนี้ว่า " 3 Click away "     ซึ่งเป็นมาตรฐานระดับโลก