ความได้เปรียบที่โดดเด่น

ที่สุดของการให้บริการโรงเรียน
   
 คือ แนวทางการปฏิรูปการศึกษาอย่างแท้จริง โดยเริ่มจากการแก้ไขปัญหาพื้นฐานจากระดับผู้ปฏิบัติการ สู่ข้อมูลที่ถูกต้อง แม่นยำและรวดเร็ว ในระดับผู้บริหารประเทศ ภายใต้แนวคิดคำว่า “ ไม่ 

No duplication works : ไม่ทำงานซ้ำซ้อน

เพราะเราเข้าใจ ในการทำงานแบบเดิมๆของคุณ เราจึงพัฒนาระบบที่

ตอบโจทย์ปัญหาการ ทำงานเดียวกันแบบซ้ำๆ ของทุกฝ่ายในโรงเรียน

ตลอดจนการเชื่อมต่อข้อมูลกับโปรแกรมต้นสังกัด

 

No place / time limitation : ไม่จำกัดสถานที่และเวลาทำงาน

เพราะเราเล็งเห็น ข้อจำกัดในการทำงานที่ถูกกำหนดด้วยเวลาและสถานที่

เราจึงออกแบบระบบบนพื้นฐาน ของการใช้งานอินเตอร์เน็ต ที่สามารถเข้า

ถึงได้ทุกที่ ทุกอุปกรณ์ และตลอด24 ช.ม.

 

No installation required : “ไม่” ต้องติดตั้งโปรแกรม

เพราะเราทราบถึง ความยุ่งยากในการติดตั้งและใช้ระบบ เราจึงคิดค้นระบบ

ที่สามารถเข้าถึงข้อมูลได้ทันที โดยไม่ต้องติดตั้งโปรแกรมแต่อย่างใด

 

No new hardware purchase : “ไม่” ต้องซื้ออุปกรณ์ใหม่

เพราะเราทราบถึง ภาระค่าใช้จ่ายของโรงเรียน เราจึงสร้างสรรค์ทางเลือก

ให้ใช้งานได้กับ อุปกรณ์เดิม ที่สามารถเชื่อต่อกับอินเตอร์เน็ตได้ทุกชนิด

 

No computer virus : “ไม่” มีผลต่อไวรัสคอมพิวเตอร์

ไว้รัสทุกปรเภทจะไม่สามารถเข้ามารบกวนในระบบได้ ด้วยเหตุผลที่ระบบ
ไม่ได้ถูกติดตั้งอยู่เครื่องคอมพิวเตอร์ที่ใช้งาน

ความได้เปรียบที่โดดเด่น

Service

   ไม่ได้เป็นเพียงแค่ซอฟแวร์การบริหารจัดการสถานศึกษา แต่เป็นผู้ช่วยที่ดีที่สุดของโรงเรียน ไม่ว่าปัญหาใด ๆ ที่เกิดขึ้นmySchoolAdmin จะตอบโจทย์เหล่านี้ให้

 

Online

   ใช้งานได้ทุกที่ ทุกอุปกรณ์ที่เชื่อมต่ออินเทอร์ ทำให้สามารถเข้าถึงข้อมูลได้ทุกที่ ทุกเวลา

 

Customize
ระบบที่คุณสามารถเลือกฟังชั่นการทำงานเพิ่มเติมจากพื้นฐานได้ เพื่อให้เหมาะกับสถานศึกษาของคุณเองให้มากที่สุด

 

Communication Center

   การสื่อสารจากโรงเรียนถึงนักเรียน หรือผู้ปกครอง
ตลอดไปจนถึงการสื่อสารภายใน จะถูกสื่อสารผ่านช่องทางที่เหมาะสม เช่น  SMS , E-Mail หรือ Private Message.