ความสามารถ

                                                         ระบบติดต่อสื่อสาร

    

  •  ระบบติดต่อสื่อสารแบบ inbox message สำหรับผู้ที่มีบัญชีในระบบ

  •  ระบบติดต่อสื่อสารแบบ Post it สำหรับผู้ที่มีบัญชีในระบบ

  •  ระบบติดต่อสื่อสารแบบ Mobile Short message สำหรับผู้ที่มีบัญชีในระบบ

     

 

ระบบงานโรงเรียน