ความสามารถ

    

                                                       ระบบปฎิทินกลาง

 

  •      ระบบปฎิทินสำหรับปฎิทินการศึกษาประจำปี

  •      ระบบปฎิทินสำหรับวิชาเรียนประจำวัน

  •      ระบบปฎิทินสำหรับกิจกรรมพัฒนาผู้เรียน

  •      ระบบตรวจสอบเวลาว่างจากการสอนของครู

  •      ระบบบันทึกเวลาเรียนของนักเรียน

  •      ระบบบันทึกเวลาสอนของครู

 

 

ระบบงานโรงเรียน